employment

Zapošljavanje Migranata

Ukoliko imate ponudu za posao, to povećava Vaše mogućnosti dolaska u Australiju sa poslovnom vizom. Molimo Vas da pogledate linkove ispod za moguće poslovne prilike ako razmatrate opciju privremenog ili trajnog zaposlenja ili pokretanja vlastitog posla.

Adresa 1:

Adresa 1:

Stojanovic & Associates
Migration Agents
83-85 Unitt Street
Melton VIC 3337
Australia

Stojanovic & Associates
Migration Agents
83-85 Unitt Street
Melton VIC 3337
Australia

Adresa 2:

Adresa 2:

Stojanovic & Associates
Migration Agents
Level 32, 101 Miller Street,
North Sydney
Australia

Stojanovic & Associates
Migration Agents
Level 32, 101 Miller Street,
North Sydney
Australia