Elizabeta

A touching testimonial from one of our clients we have assisted.

 • Dragana:

  „Ostali agenti i advokati su mi rekli da nisam imala šansu, pretpostavljam da su pogrešili. Zbog tebe sam u Australiji. Hvala.“

 • Aleksandar:

  „Ja sam imao loše iskustvo sa mojim prethodnim agentom, ali se ne kajem što sam došao kod Vas za pomoć i zahvaljujem se što ste profesionalac.“

 • Li:

  „Hvala Danijela, ja još uvek ne mogu da verujem da sam dobio vizu nakon 3 nedelje.“

 • Jovanka:

  „Hvala vam što ste uvek na raspolaganju za razgovor da li danju, noću ili vikendom.“

 • Angela:

  „Znala sam da ako bi neko mogao da mi sredi vizu da ćes biti ti.“

Elizabeta

A touching testimonial from one of our clients we have assisted.

 • Dragana:

  „Ostali agenti i advokati su mi rekli da nisam imala šansu, pretpostavljam da su pogrešili. Zbog tebe sam u Australiji. Hvala.“

 • Aleksandar:

  „Ja sam imao loše iskustvo sa mojim prethodnim agentom, ali se ne kajem što sam došao kod Vas za pomoć i zahvaljujem se što ste profesionalac.“

 • Li:

  „Hvala Danijela, ja još uvek ne mogu da verujem da sam dobio vizu nakon 3 nedelje.“

 • Jovanka:

  „Hvala vam što ste uvek na raspolaganju za razgovor da li danju, noću ili vikendom.“

 • Angela:

  „Znala sam da ako bi neko mogao da mi sredi vizu da ćes biti ti.“

NAŠE USPEŠNE PRIČE

 • Imali smo klijente koji nisu mogli da ispune uslove za stalni boravak za poslovnu vizu dok je bio na privremenoj poslovnoj vizi. Nisu imali druge opcije zbog nedostatka engleskog i radnog iskustva. Nakon procene njihove situaciju i celu porodicu da vidimo ko bi bio najjači kandidat, shvatili smo da je ćerka koja je bila 16, igrala rukomet za reprezentaciju i porodica bi mogla da podnese zahtev za stalni boravak preko nje kao glavni podnosilac za uvaženi Talent vize. Nažalost, jer je ona bila ispod 18, morala je da dokaže malo više, ambasada je tražila pismo od olimpijskog komiteta i radi toga što nismo dobili tu potvrdu viza je bila odbijena. Terali smo slučaj na sud što obično traje najmanje 12 meseci da Tribunal obradi slučajeve, mi smo uspeli da rešimo slučaj za 2 meseca kako smo imali dobre razloge za prioritet. Sudija je bio zadovoljan sa našom papirologijom da porodica nije ni pozvana da prisustvuje raspravi i daju dokaze. U odluci, Sudija je izjavio da „ne treba da bude Bog da se dobije ovakva vizu“. Cela porodica ima stalni boravak zbog ćerke.

 • Imali smo klijente koji su dobili vizu isti dan a druge slučaje u roku od 2 dana i dozvoljeno je da ostanu 12 meseci.

 • Nažalost, zakoni se stalno menjaju, a ponekad to može ili povećati vaše šanse ili smanjiti ih. Za jednog našeg klijenta, ako mi nije podnio svoju vizu u 2 dana od kada je prvi put došao k nama, ne bi imao priliku za stalni boravak za još dve godine. Radili smo dan i noć kako bi bili sigurni naš klijent nije propustio datum i otišao u podneti svoj zahtjev na Odelu za imigraciju i državljanstva. Njegov viza je odobrena u 3 nedelje.

 • Pripremili smo i podneli Carer viza za klijenta koja je prethodno imala 7 odbijenice. Kao rezultat toga, ova igra faktor u tome što i nasa aplikacija bila odbijena. Onda smo terali na sudu i sud ukinuo odluku od ambasade i veruje da naš klijent zadovoljava zahteve negovatelj. Ponekad vredi odbjenicu terati na sudu ukoliko imate pravo, pogotovo ako imate imigracioni istoriju (previše aplikacije) to može uticati na sve buduće aplikacije.

 • Pripremili smo i podneli zahtev za Partnersku vizu za par koji nisu imali pravo da podneseu zahtev za vizu dok je partner bio u Australiji, zbog vize koju je trenutno držao. Mi smo podneli zahtev i potvrdili sa dokazom o tome zašto bi trebali smatrati naš klijent može za vizu, bez obzira na njegov status. Ambasada je prihvatila da klijent ima pravo da aplciria za vizu i čak je promasio i razgovor. Viza je bila odobrena u roku 3 nedelje inače uzme 13 meseci.

  Pripremili smo partnerske viza za klijente koji su bili kažnjavani i opet viza bila odobrena.

  Imali smo klijenta kome je prethodni agent koji je sređivao našem klijentu partnersku vizu. Odnos se pokvario između našeg klijenta i supruga, a zastupnik je savetovao da naš kllijent bi se morala vratiti za svoju zemlju i da ne ispunjava uslove za bilo koju drugu vizu. Agent je tada zastupao za Sponzora da je deportuje. Kada je naš klijent došao kod nas i nakon naše konsultacije smo verovali da naš klijent ipak ima pravo da podnese zahtev. Naš klijent je bila 75, uopste nije znala engleski niti imala radno iskustvo. Uspeli smo da sredimo papire da dobije stalni boravak koju je dobila u roku 2 meseca bez razgovora međutim inače traje procedura 12 meseci. Ona je čak i dobila pravo na penziju koja obično traje deset godina da se dobije.

 • Pripremili smo i podneli studentsku vizu aplikaciju u roku 2 dana.

 • Radi promenjene u Zakonu, koji su jedan od naših klijenta koja je napravila aplikaciju sama bi čekala godinama za odluku da nije nama došla. Zanimanje koja je izabrala je spadala pod kategoriji prioritet 5 što znači može da traje godinama pre nego što bi ambasada pregledala njen zahtev. Uspeli smo da ona promeni svoje zanimanje upotrebi informacije koje je već obezbedila da joj stave u Prioritet 1. Njena viza je bila odobrena posle 3 nedelje.

Viza za talenat

Imali smo klijente koji nisu mogli da ispune uslove za stalni boravak za poslovnu vizu dok je bio na privremenoj poslovnoj vizi. Nisu imali druge opcije zbog nedostatka engleskog i radnog iskustva. Nakon procene njihove situaciju i celu porodicu da vidimo ko bi bio najjači kandidat, shvatili smo da je ćerka koja je bila 16, igrala rukomet za reprezentaciju i porodica bi mogla da podnese zahtev za stalni boravak preko nje kao glavni podnosilac za uvaženi Talent vize. Nažalost, jer je ona bila ispod 18, morala je da dokaže malo više, ambasada je tražila pismo od olimpijskog komiteta i radi toga što nismo dobili tu potvrdu viza je bila odbijena. Terali smo slučaj na sud što obično traje najmanje 12 meseci da Tribunal obradi slučajeve, mi smo uspeli da rešimo slučaj za 2 meseca kako smo imali dobre razloge za prioritet. Sudija je bio zadovoljan sa našom papirologijom da porodica nije ni pozvana da prisustvuje raspravi i daju dokaze. U odluci, Sudija je izjavio da „ne treba da bude Bog da se dobije ovakva vizu“. Cela porodica ima stalni boravak zbog ćerke.

Imali smo klijente koji su dobili vizu isti dan a druge slučaje u roku od 2 dana i dozvoljeno je da ostanu 12 meseci.

Touristička viza

„Regional Sponsorship“ viza

Nažalost, zakoni se stalno menjaju, a ponekad to može ili povećati vaše šanse ili smanjiti ih. Za jednog našeg klijenta, ako mi nije podnio svoju vizu u 2 dana od kada je prvi put došao k nama, ne bi imao priliku za stalni boravak za još dve godine. Radili smo dan i noć kako bi bili sigurni naš klijent nije propustio datum i otišao u podneti svoj zahtjev na Odelu za imigraciju i državljanstva. Njegov viza je odobrena u 3 nedelje.

Pripremili smo i podneli Carer viza za klijenta koja je prethodno imala 7 odbijenice. Kao rezultat toga, ova igra faktor u tome što i nasa aplikacija bila odbijena. Onda smo terali na sudu i sud ukinuo odluku od ambasade i veruje da naš klijent zadovoljava zahteve negovatelj. Ponekad vredi odbjenicu terati na sudu ukoliko imate pravo, pogotovo ako imate imigracioni istoriju (previše aplikacije) to može uticati na sve buduće aplikacije.

„Carer“ viza

Partnerska viza

Pripremili smo i podneli zahtev za Partnersku vizu za par koji nisu imali pravo da podneseu zahtev za vizu dok je partner bio u Australiji, zbog vize koju je trenutno držao. Mi smo podneli zahtev i potvrdili sa dokazom o tome zašto bi trebali smatrati naš klijent može za vizu, bez obzira na njegov status. Ambasada je prihvatila da klijent ima pravo da aplciria za vizu i čak je promasio i razgovor. Viza je bila odobrena u roku 3 nedelje inače uzme 13 meseci.
Pripremili smo partnerske viza za klijente koji su bili kažnjavani i opet viza bila odobrena.
Imali smo klijenta kome je prethodni agent koji je sređivao našem klijentu partnersku vizu. Odnos se pokvario između našeg klijenta i supruga, a zastupnik je savetovao da naš kllijent bi se morala vratiti za svoju zemlju i da ne ispunjava uslove za bilo koju drugu vizu. Agent je tada zastupao za Sponzora da je deportuje. Kada je naš klijent došao kod nas i nakon naše konsultacije smo verovali da naš klijent ipak ima pravo da podnese zahtev. Naš klijent je bila 75, uopste nije znala engleski niti imala radno iskustvo. Uspeli smo da sredimo papire da dobije stalni boravak koju je dobila u roku 2 meseca bez razgovora međutim inače traje procedura 12 meseci. Ona je čak i dobila pravo na penziju koja obično traje deset godina da se dobije.

Pripremili smo i podneli studentsku vizu aplikaciju u roku 2 dana.

Studentska viza

Radna viza bez sponzora
(Skill Select)

Radi promenjene u Zakonu, koji su jedan od naših klijenta koja je napravila aplikaciju sama bi čekala godinama za odluku da nije nama došla. Zanimanje koja je izabrala je spadala pod kategoriji prioritet 5 što znači može da traje godinama pre nego što bi ambasada pregledala njen zahtev. Uspeli smo da ona promeni svoje zanimanje upotrebi informacije koje je već obezbedila da joj stave u Prioritet 1. Njena viza je bila odobrena posle 3 nedelje.

lokacije kancelarija

Melbourne
Level 27, 101 Collins Street,
Melbourne, VIC 3000
Australia

Sydney
Level 32, 101 Miller Street,
North Sydney
Australia

Perth
Level 28, 140 St Georges Terrace,
Perth
Australia

lokacije kancelarija

Melbourne
Level 27, 101 Collins Street,
Melbourne, VIC 3000
Australia

Sydney
Level 32, 101 Miller Street,
North Sydney
Australia

Perth
Level 28, 140 St Georges Terrace,
Perth
Australia