Objavljivanje

S obzirom na to da su imigracijski zakoni podložni stalnim promjenama i postoji više stadijuma procjenjivanja koji se tiču podnošenja zahtjeva za vizu bez obzira na to da li ona spada u trajnu ili privremenu kategoriju, molimo Vas da budete svjesni činjenice da se dalje analize moraju sprovesti i ne bi se trebalo oslanjati na site.

Molimo Vas da obratite pažnju na to da popunjavanje online procjene služi kako bismo Vam pružili preliminarni nagovještaj o tome da li ispunjavate zahtjeve neophodne za podnošenje vize i da ne garantuje nikakav ishod u vezi sa zahtjevom za vizu koji ćete podnijeti.

Budući da je imigraciono pravo sklono stalnim promjenama i postoji više faza procjene uključene u predavanje zahtjeva za privremenu ili trajnu vizu, molimo Vas da budete svjesni činjenice da dalja analiza mora biti sprovedena.

Linkovi za druge site-ove:
Stojanovic & Associates site Vam nudi linkove za mnoge druge site-ove. Molimo Vas da obratite pažnju na to da mi ne snosimo odgovornost za njihove proizvode I usluge, privatnu praksu, polise ili bilo koje druge netačne informacije. Stojanovic & Associates ne snosi odgovornost za sadržaj informacija bilo kog site-a.